Dodatkowe funkcje głowic harwesterów. Przykłady zastosowań

Proces wycinki jest z reguły prowadzony w trudnych warunkach terenowych, a ze względu na swą specyfikę wiąże się z licznymi zagrożeniami dla osób wykonujących prace leśne. Rozwiązaniem, które pozwala na przyspieszenie tempa pozyskiwania drewna przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony osobom w nie zaangażowanym, jest użycie ciężkiego sprzętu wyposażonego w głowice do harwesterów. Poza wykonywaniem swoich podstawowych zadań mogą one również przeprowadzać czynności dodatkowe. Przyjrzyjmy się bliżej standardowym funkcjom głowic i sprawdźmy, jakie opcje mogą zaoferować.

Jakie zadania realizuje głowica harwestera?

Głowica harwestera to element roboczy maszyny, odpowiedzialny za wykonanie kluczowych w procesie pozyskania drewna operacji, a więc samą wycinkę oraz usunięcie gałęzi z pnia, jak również przycięcie go na fragmenty, które mogą zostać bezpośrednio umieszczone na wykorzystywanych na wyrębie środkach transportu. Głowica jest wyposażona w zespół chwytaków obejmujących pień, a także noże okrzesujące odcinające wszelkie wystające konary oraz walce umożliwiające przesuwanie pnia w głowicy podczas prowadzonej obróbki. Bardzo ważny jest też element tnący znajdujący się na wahliwej prowadnicy oraz system pomiarowy, dbający o zachowanie długości. Głowice są podwieszane na przegubowych ramionach oraz obsługiwane za sprawą układu hydraulicznego.

O jakie możliwości może być wzbogacona głowica harwestera?

Głowice harwesterów mogą oferować możliwość wykonywania zadań dodatkowych. Najczęściej są to specjalne moduły pozwalające na znakowanie drewna przy wykorzystaniu natryskiwanej farby. Stosuje się również układy, które wraz z obróbką pnia nanoszą na powierzchnię drewna preparaty redukujące prawdopodobieństwo pojawienia się grzybów lub inwazji szkodników.