Wybór części do harwesterów. Oryginalne czy zamienniki?

Harwestery to, obok maszyn takich jak skidery czy forwardery, urządzenia, które służą do pozyskiwania drewna i przeprowadzania jego wstępnej obróbki. Spośród wszystkich tych sprzętów harwestery najczęściej potrzebują wymiany niektórych elementów. Szczególnie podatne na zużycie są te części harwesterów, które służą do cięcia drewna (piły, noże), a także umożliwiają ciągły ruch narzędzi tnących (rolki, łańcuchy).

Kiedy jakaś część harwestera ulega usterce, należy ją natychmiast wymienić. Konieczność taka zachodzi z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tylko w pełni sprawne elementy pozwalają na należyte działanie maszyny. Funkcjonowanie harwestera, tak jak i każdej maszyny, jest bowiem uzależnione od kondycji jego poszczególnych komponentów. Jeżeli jeden z nich ma jakiś defekt, wpływa to na stan całego sprzętu. Na przeszkodach w bezproblemowej i wydajnej pracy nie kończą się jednak negatywne skutki związane ze zużyciem się części harwestera. Równie ważne, a nawet ważniejsze są kwestie bezpieczeństwa. Jedynie w pełni sprawnie działający sprzęt jest w stanie zagwarantować pracę pozbawioną zagrożenia. Zepsute części nie tylko obniżają więc efektywność pracy i jakość jej efektów, ale także grożą wypadkami. Uszkodzone części harwestera trzeba zatem jak najszybciej wymienić.

Dylematy nabywcy

W sytuacji takiej jak wymiana komponentów harwestera można postąpić na dwa sposoby – albo zdecydować się na zakup części oryginalnych, albo nabyć zamienniki. I jedne, i drugie są zazwyczaj produkowane przez firmy zewnętrzne wobec wytwórcy gotowych maszyn. Różnica między oryginałami a zamiennikami jest taka, że pierwsze posiadają logo producenta harwesterów, a drugie nie. Choć taka kwestia jak logo może wydawać się drobnym szczegółem, w istocie nim nie jest. Jedynie użytkowanie oryginalnych elementów pozwala bowiem zachować prawa gwarancyjne. Korzystniej jest więc wybierać części z oficjalnym logo. Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości, droga do naprawienia harwestera nie jest zamknięta. Można też jak najbardziej stosować zamienniki. Warto jednak pamiętać, by były one zawsze kupowane ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła.

Podsumowując, jeśli trzeba by rozstrzygnąć kwestię, czy do harwestera wybierać oryginały części, czy też ich zamienniki, to odpowiedź brzmiałaby tak – można stosować i jedne, i drugie, ze wskazaniem na te pierwsze.